All-in-one, giải pháp toàn diện trên 1 nền tảng

Sản phẩm linh hoạt, thiết kế theo nhu cầu

Ngoài những tính năng lõi của Cổng thanh toán điện tử, ITE có thể điều chỉnh/ bổ sung các tính năng mới theo yêu cầu của Ngân hàng để đáp ứng cao nhất nhu cầu của người sử dụng. Đặc biệt ITE sẵn sàng tích hợp với các module nội bộ của Ngân hàng (nếu phù hợp) để phục vụ công tác quản trị riêng của Ngân hàng. 

Sản phẩm linh hoạt, thiết kế theo nhu cầu

Ngoài những tính năng lõi của Cổng thanh toán điện tử, ITE có thể điều chỉnh/ bổ sung các tính năng mới theo yêu cầu của Ngân hàng để đáp ứng cao nhất nhu cầu của người sử dụng. Đặc biệt ITE sẵn sàng tích hợp với các module nội bộ của Ngân hàng (nếu phù hợp) để phục vụ công tác quản trị riêng của Ngân hàng.