Tổng quan giải pháp
Tài khoản điện tử

ITE hợp tác cùng Ngân hàng, cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp giải pháp tài khoản điện tử, cho phép Doanh nghiệp có thể quản trị, vận hành và cung cấp ra thị trường dịch vụ thanh toán một cách đơn giản, nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất, với chi phí và thời gian thấp nhất.
Đặc điểm nổi bật của giải pháp

Đặc điểm nổi bật của giải pháp

Ngân hàng cung cấp hệ thống Core Tài khoản điện tử với các nghiệp vụ quản lý khách hàng và giao dịch một cách an toàn, bảo mật và chuyên nghiệp

2

ITE cung cấp hệ thống quản trị dịch vụ với giải pháp được xây dựng trên những công nghệ mới, đảm bảo về hiệu năng hệ thống, tốc độ xử lý với cam kết chất lượng dịch vụ ở mức cao.
Đồng thời hệ thống được đảm bảo triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật thông tin nhạy cảm của KHCN & ĐVCNTT, thông tin thanh toán...theo tiêu chuẩn PCI DSS.

Những tính năng vượt trội

Ứng dụng Tài khoản điện tử cho khách hàng cung cấp đầy đủ các chức năng <br> - Đăng ký Tài khoản điện tử, eKYC trên app doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ngân hàng<br>  - Liên kết/ huỷ liên kết với tài khoản/ thẻ ngân hàng<br> - Nạp vào/ rút ra/ chuyển tiền từ Tài khoản điện tử ra thẻ/tài khoản ngân hàng khác nhanh chóng, tiện lợi <br> - Thanh toán hàng hoá, dịch vụ, hoá đơn bằng Tài khoản điện tử <br>  - Theo dõi, quản lý linh hoạt giao dịch/ thông tinTài khoản điện tử <br>  - Và các chức năng gia tăng khác được phát triển theo yêu cầu của Doanh nghiệp

Ứng dụng Tài khoản điện tử cho khách hàng cung cấp đầy đủ các chức năng
- Đăng ký Tài khoản điện tử, eKYC trên app doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ngân hàng
- Liên kết/ huỷ liên kết với tài khoản/ thẻ ngân hàng
- Nạp vào/ rút ra/ chuyển tiền từ Tài khoản điện tử ra thẻ/tài khoản ngân hàng khác nhanh chóng, tiện lợi
- Thanh toán hàng hoá, dịch vụ, hoá đơn bằng Tài khoản điện tử
- Theo dõi, quản lý linh hoạt giao dịch/ thông tinTài khoản điện tử
- Và các chức năng gia tăng khác được phát triển theo yêu cầu của Doanh nghiệp

Ứng dụng Web quản trị cho phép người vận hành dịch vụ của Doanh nghiệp có thể theo dõi và quản trị Tài khoản điện tử  như tạo mới, thẩm định thông tin khách hàng, phê duyệt hoạt động, khóa, mở khóa, cấp hạn mức, xem các giao dịch nạp, rút, chuyển và thanh toán trong Tài khoản điện tử hoặc thẻ, tài khoản ngân hàng liên kết với Tài khoản điện tử.  Bên cạnh đó, ứng dụng cho phép người vận hành dịch vụ quản trị nội dung (CMS) như thông báo, quảng cáo…, quản lý báo cáo và thống kê dịch vụ … ở dạng biểu đồ trực quan (dardboard) hoặc bảng biểu báo cáo

Ứng dụng Web quản trị cho phép người vận hành dịch vụ của Doanh nghiệp có thể theo dõi và quản trị Tài khoản điện tử như tạo mới, thẩm định thông tin khách hàng, phê duyệt hoạt động, khóa, mở khóa, cấp hạn mức, xem các giao dịch nạp, rút, chuyển và thanh toán trong Tài khoản điện tử hoặc thẻ, tài khoản ngân hàng liên kết với Tài khoản điện tử. Bên cạnh đó, ứng dụng cho phép người vận hành dịch vụ quản trị nội dung (CMS) như thông báo, quảng cáo…, quản lý báo cáo và thống kê dịch vụ … ở dạng biểu đồ trực quan (dardboard) hoặc bảng biểu báo cáo