ITE ĐẠT CHỨNG NHẬN BẢO MẬT PCI DSS 3.2.1 LEVEL 2 CHỈ TRONG VÒNG 2 THÁNG

?️ Ngày 17/08 vừa qua ITE đã chính thức và vinh dự nhận được chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS 3.2.1 level 2 – dành cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán do Tổ chức đánh giá Quốc tế ControlCase trao tặng.
‼️ Tiêu chuẩn PCI DSS là một hệ thống các yêu cầu về việc đáp ứng các chuẩn mực về an ninh bảo mật, chính sách, quy trình, cấu trúc mạng, hệ thống phần mềm... được nghiên cứu phát triển bởi Hiệp hội PCI (PCI Standards Council – Hiệp hội bao gồm các thành viên là các tổ chức thẻ quốc tế: Visa Inc, MasterCard Worldwide, American Express, Discover Financial Services, JCB International). PCI DSS là tiêu chuẩn bảo mật quốc tế hỗ trợ các tổ chức thanh toán thẻ bảo vệ dữ liệu của khách hàng, chống lại việc xâm nhập và sử dụng dữ liệu khi chưa được phép.
Chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi khởi động dự án, ngày 17/08/2023, ControlCase (một trong những đơn vị độc lập được Hội đồng PCI lựa chọn và được các Tổ chức Thẻ Quốc tế thừa nhận để tham gia tư vấn và đánh giá tiêu chuẩn PCI DSS trên thế giới) sau khi đánh giá hệ thống của ITE đã hoàn thành báo cáo và chính thức công nhận việc hệ thống payment gateway của ITE đã đạt tiêu chuẩn PCI DSS level 2. Đến thời điểm hiện tại, ITE là công ty thứ 10 đứng góc độ các công ty trung gian tham gia xử lý thanh toán giao dịch thẻ không phải Ngân hàng tại Việt Nam được trao chứng chỉ và hoàn thành trong một thời gian thực sự ấn tượng.
Chứng chỉ danh giá này một phần khẳng định được vị thế của ITE trong thị trường thanh toán điện tử tại Việt Nam và là động lực để ITE không ngừng phát triển, hoàn thiện hơn nữa trong tương lai.