Giải pháp hỗ trợ
Thu hộ, Chi hộ của ITE

Giải pháp hỗ trợ thu hộ, chi hộ của ITE là một giải pháp kỹ thuật, thực hiện việc kết nối giữa các Nhà cung cấp dịch vụ với các kênh thanh toán của Ngân hàng nhằm hỗ trợ khách hàng thực hiện các hoạt động thanh toán hóa đơn một cách nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện.
Bằng việc xây dựng 1 giải pháp kỹ thuật tổng thể, ITE sẽ cung cấp cho Trung gian thanh toán một hệ thống quản trị kết nối với nhiều loại hình nhà cung cấp dịch vụ, vận hành dịch vụ Hỗ trợ thu hộ, chi hộ một cách chuyên nghiệp, hiệu quả, đúng quy định của NHNN.
Đặc điểm nổi bật của giải pháp

Đặc điểm nổi bật của giải pháp

Giải pháp hỗ trợ Trung gian thanh toán gửi nhận thông điệp dữ liệu điện tử, xử lý và tính toán kết quả thu hộ, chi hộ một cách chuyên nghiệp, chính xác và nhanh chóng.

2

Giải pháp được thiết kế để hỗ trợ kết nối đến đa dạng các kênh thanh toán cũng như nhiều loại hình dịch vụ của các Nhà cung cấp khác nhau như viễn thông, truyền hình, học phí, điện, bảo hiểm, hàng không....

3

Giải pháp hỗ trợ xây dựng báo cáo quản trị giao dịch, quản trị đối tác một cách chuyên nghiệp, hiệu quả, đúng quy định của NHNN.

Những tính năng vượt trội

Giao diện quản trị, vận hành dịch vụ hướng đối tượng, tương thích với nhiều loại thiết bị PC, tablet, smartphone, đa dạng chức năng<br> - Quản lý đối tác gồm Nhà cung cấp dịch vụ/ Ngân hàng/ các đối tác khác<br> - Quản lý giao dịch đa chiều theo kênh thanh toán, loại hình dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ...<br> - Quản lý và tính phí theo từng đối tượng cụ thể,<br> - Hệ thống báo cáo thống kê một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và đúng quy định của NHNN

Giao diện quản trị, vận hành dịch vụ hướng đối tượng, tương thích với nhiều loại thiết bị PC, tablet, smartphone, đa dạng chức năng
- Quản lý đối tác gồm Nhà cung cấp dịch vụ/ Ngân hàng/ các đối tác khác
- Quản lý giao dịch đa chiều theo kênh thanh toán, loại hình dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ...
- Quản lý và tính phí theo từng đối tượng cụ thể,
- Hệ thống báo cáo thống kê một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và đúng quy định của NHNN

Bộ API tích hợp được xây dựng online, chi tiết, trực quan, dễ dàng cho các Ngân hàng phát triển tích hợp trên các kênh internet banking, mobile banking kiosk banking ...(dưới dạng swagger).

Bộ API tích hợp được xây dựng online, chi tiết, trực quan, dễ dàng cho các Ngân hàng phát triển tích hợp trên các kênh internet banking, mobile banking kiosk banking ...(dưới dạng swagger).