Tổng quan giải pháp
Ví điện tử của ITE

Giải pháp Ví điện tử của ITE là hệ thống quản lý tài khoản Ví điện tử cho Khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT), cho phép người mua và người bán giao dịch một cách đơn giản, thuận tiện với chi phí thấp nhất.
Đặc điểm nổi bật của giải pháp

Đặc điểm nổi bật của giải pháp

Giải pháp được xây dựng trên những công nghệ mới, đảm bảo về hiệu năng hệ thống, tốc độ xử lý với cam kết chất lượng dịch vụ ở mức cao.

2

Đồng thời hệ thống được đảm bảo triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật thông tin nhạy cảm của KHCN & ĐVCNTT, thông tin thanh toán...theo tiêu chuẩn PCI DSS.

3

Giải pháp được xây dựng theo kiến trúc microservice, quy trình triển khai CI/CD nhằm đảm bảo khả năng phát triển độc lập từng chức năng của ứng dụng mà không phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình, môi trường triển khai.

4

Các chức năng, tính năng được xây dựng dựa trên công nghệ mới, có tính linh hoạt và khả năng mở rộng, cập nhật cao

Những tính năng vượt trội

Ứng dụng VĐT cho khách hàng cung cấp đầy đủ các chức năng:<br>  - Đăng ký Ví điện tử, eKYC trên app<br>  - Liên kết/ huỷ liên kết với tài khoản/ thẻ ngân hàng<br>  - Nạp vào/ rút ra/ chuyển tiền từ Ví điện tử <br> - Thanh toán hàng hoá, dịch vụ, hoá đơn bằng Ví điện tử <br> - Theo dõi, quản lý linh hoạt giao dịch/ thông tin tài khoản Ví <br> - Và các chức năng gia tăng khác được phát triển theo yêu cầu của Trung gian thanh toán

Ứng dụng VĐT cho khách hàng cung cấp đầy đủ các chức năng:
- Đăng ký Ví điện tử, eKYC trên app
- Liên kết/ huỷ liên kết với tài khoản/ thẻ ngân hàng
- Nạp vào/ rút ra/ chuyển tiền từ Ví điện tử
- Thanh toán hàng hoá, dịch vụ, hoá đơn bằng Ví điện tử
- Theo dõi, quản lý linh hoạt giao dịch/ thông tin tài khoản Ví
- Và các chức năng gia tăng khác được phát triển theo yêu cầu của Trung gian thanh toán

Ứng dụng Web quản trị cho phép người vận hành dịch vụ của Trung gian thanh toán có thể theo dõi và quản trị tài khoản VĐT như tạo mới, thẩm định thông tin khách hàng, phê duyệt hoạt động, khóa, mở khóa, cấp hạn mức, xem các giao dịch nạp, rút, chuyển và thanh toán trong VĐT hoặc thẻ, tài khoản ngân hàng liên kết với VĐT.

Ứng dụng Web quản trị cho phép người vận hành dịch vụ của Trung gian thanh toán có thể theo dõi và quản trị tài khoản VĐT như tạo mới, thẩm định thông tin khách hàng, phê duyệt hoạt động, khóa, mở khóa, cấp hạn mức, xem các giao dịch nạp, rút, chuyển và thanh toán trong VĐT hoặc thẻ, tài khoản ngân hàng liên kết với VĐT.

Bên cạnh đó, ứng dụng cho phép người vận hành dịch vụ quản trị nội dung (CMS) như thông báo, quảng cáo…, quản lý báo cáo và thống kê dịch vụ … ở dạng biểu đồ trực quan (dardboard) hoặc bảng biểu báo cáo

Bên cạnh đó, ứng dụng cho phép người vận hành dịch vụ quản trị nội dung (CMS) như thông báo, quảng cáo…, quản lý báo cáo và thống kê dịch vụ … ở dạng biểu đồ trực quan (dardboard) hoặc bảng biểu báo cáo