2022

- Cung cấp giải pháp Cổng thanh toán đa kênh cho Ngân hàng Quân đội

- Hợp tác kinh doanh dịch vụ Cổng thanh toán với Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt

- Cung cấp hệ thống Cổng thanh toán đa kênh cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam