2021

- Tư vấn và xây dựng Hệ sinh thái trung gian thanh toán cho Công ty Cổ phần DPay thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh

- Cung cấp hệ thống giải pháp Cổng thanh toán cho Tập đoàn Hưng Thịnh

- Tư vấn và triển khai Hệ thống Trung gian thanh toán cho Công ty Cổ phần thanh toán NEO

- Tư vấn và triển khai Hệ thống Trung gian thanh toán cho Công ty TNHH WeeDigital

- Cung cấp giải pháp Payment Hub, tài khoản điện tử, và Mobile Apps cho Bamboo

- Xây dựng hệ thống lõi trung gian thanh toán cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

- Hợp tác kết nối và cung cấp giải pháp thanh toán toàn diện với Ngân hàng Quân đội

- Hợp tác cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử với Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

- Hợp tác cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử với Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam