2020

- Khảo sát và tư vấn nền tảng phát triển hệ thống đa kênh O2O cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

- Hợp tác cung cấp dịch vụ thanh toán với Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín