2019

- Tư vấn và xây dựng hệ thống trung gian thanh toán cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

- Tư vấn và xây dựng hệ thống trung gian thanh toán cho Tập đoàn PHÚ MỸ HƯNG