GIẢI PHÁP THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TOÀN DIỆN

ITE là đơn vị hàng đầu về cung cấp giải pháp thanh toán điện tử dành cho các đối tác Ngân hàng, Trung gian thanh toán, Đơn vị chấp nhận thanh toán tại Việt Nam; hướng tới một hệ sinh thái thanh toán số toàn diện, tối ưu và chuyên nghiệp nhất.

Giới thiệu