Giải pháp
Cổng thanh toán điện tử

ITE cung cấp giải pháp Cổng thanh toán điện tử với những tính năng ưu việt giúp Ngân hàng quản lý và phát triển Đơn vị chấp nhận thanh toán tốt hơn, toàn diện hơn.
Chi tiết

ƯU ĐIỂM TRONG GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

LỢI ÍCH CHO NGÂN HÀNG THANH TOÁN

Tiết kiệm chi phí và các nguồn lực triển khai

Tiết kiệm chi phí và các nguồn lực triển khai

Tiết kiệm chi phí, thời gian và nguồn nhân lực cho việc phát triển hệ thống & vận hành dịch vụ

Gia tăng doanh thu, lợi nhuận

Gia tăng doanh thu, lợi nhuận

Gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho Quý ngân hàng thông qua việc thu hút các ĐVCNTT mở tài khoản và duy trì dòng tiền hàng hóa dịch vụ trong tài khoản

Nâng cao năng lực cạnh tranh

Nâng cao năng lực cạnh tranh

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Quý ngân hàng trên thị trường thanh toán điển tử
Thể hiện hình ảnh một ngân hàng năng động, đổi mới sáng tạo, luôn dẫn đầu xu thế công nghệ